Vannscooterutleie 8 timer (Oslo/Asker) - BIATON
Start and end date
Tell a friend
 
 
Settings
Take photo
Description:
Klar for en fartsfylt dag i oslofjorden? Hva med en tur inn til aker brygge eller moro med gutta? Vi tilbyr utleie av splitter nye Seadoo RXT 230. En 230 hesters vannscooter med toppfart på over 60 knop, morsom kjøremaskin som passer for alle!
... More
Less
Practical information:
Vannscotere ligger klare i Vollen Marina. Før utleie blir nødvendig opplæring gitt. Prisen for leie er per vannscooter. Vest er inkludert for 2 personer pr scooter. Drivstoff er IKKE inkludert. Leietakers mislighold: Dersom leietakeren uteblir og overstiger avtalt leie tid/periode blir leietaker belastet for 800kr pr. påbegynte time. Skader/Uaktsomhet: Skader som oppstår under utlånsperioden dekkes med en egenandel opptil 12.000kr av leietaker. Ved uaktsom bruk erstattes skader 100% av leietaker. Tilstanden til scooteren blir gjennomgått før utleie sammen med leietager, og eventuelt tidligere skader blir notert på kontraktens bakside. Slitasje: Utstyret er sjekket både før og etter leieperioden. Du er også erstatnings skyldig for tap av utstyr du har leid som f.eks. vest. Leietaker plikter å se over leieobjektet, og melde fra om eventuelle feil/mangler. Ved fortøyning skal fendere benyttes. Det er IKKE tillat å dra vannscooteren opp på strand eller lignende. Minimum vann dybde under scooter er 1,5 meter. Det må på det sterkeste unngås å kjøre på gjenstander i vannet som kan tette innsug til motor da dette kan føre til alvorlig havari. Lover og Regler: Båtførerbeviset er et krav for leie av vannscooter, dersom du er født før 1980 er du fritatt kravet om båtførerbevis for småbåt. Aldersgrense på utleie er 18år. Hjemmel: http://lovdata.no/lov/1998-06-26-47/§40 Leietaker har lest vedlegget fra www.lovdata.no : Forskrift om bruk av vannscooter og lignende. Leietakeren har lest og forstått forskriftene. Sikkerhets regler: Av sikkerhetsmessige årsaker ved leie av vannscooter hos oss, ønsker vi at du på forhånd sikrer deg at du er klar over våre regler, slik at opplevelsen på vannet blir så perfekt som mulig. • Vest skal brukes til enhver tid når du oppholder deg på vannscooteren og dødmannssnor skal ALLTID være festet til vesten. • Under bruk av vannscooteren må du alltid ha oversikt over andre fartøy på vannet • Ved bruk av flere vannscootere samtidig skal en sikkerhetsavstand på minst 20 meter holdes når det kjøres fortere enn tomgang. • Føreren av vannscooteren må selv passe på å ikke overskride vannscooterens egenskaper eller førerens evne til å kontrollere fartøyet, og vannscooteren må ikke brukes utover evne. • Det skal aldri være flere på scooteren enn det den er godkjent for, vekt/personer. • Du deltar på egen risiko. Vi fraskriver oss alt ansvar for personskader på deg selv og andre, eller materielle skader under leieperioden, samt eventuelle bøter eller pålegg fra politiet. Det betyr at vi ikke har forsikring for din aktivitet. • Det er nulltoleranse for bruk av alkohol og andre rusmidler. • Leietaker er pliktig til å sette seg inn i lover og regler som er gjeldende for områdene som det skal kjøres i. • Du må holde leieperioden. • Gyldig legitimasjon og båtførerbevis må fremvises. Uansvarlig kjøring i tilknytning til Vollen Marina som medfører kontraktsbrudd for Cebeen Invest AS, herunder tap av båtplass uten refusjon av innbetalt beløp for båtplass, gjør leietager erstatningspliktig ovenfor Cebeen Invest AS. Ved innkjøring til marina skal det kun kjøres på tomgang 100 meter fra ytterste brygge. VIKTIG: Vannscooteren skal leveres tilbake med full tank.
... More
Less

Vannscooterutleie 8 timer (Oslo/Asker)

Asker/Oslo
Up to 4 people
Up to 8 hours
2500 NOK
About the provider:
Oslofjorden Vannscooter-utleie
Vannscooter
vannscooter oslo
vannscooter asker
vannsport
oslo
asker