Privatlærer Realfag Videregående skole - BIATON
Start and end date
Tell a friend
 
 
Settings
Take photo
Description:
Er du stresset over eksamen i kjemi eller biologi på videregående nivå? Mivv navn er Lars, og jeg kan hjelpe deg med dette. Jeg er privatlærer (Lektor i realfag), og kan gi deg faglig veiledning med Kjemi 1+2, Biologi 1+2 eller naturfag. Jeg er utdannet lektor i realfag med tilleggsutdanning fra NTNU og har 5 års undervisningserfaring fra en av de store privatistskolene i Oslo. I tillegg har jeg flere års erfaring som sensor og eksamenatior ved privatisteksamen og i de nevnte fagene og som skriftlig sensor i kjemi 2. Jeg kan levere gode 1 til 1, eller gruppe-timer med sterk eksamenstilpassning eller temabaserte runder inn mot det du har problemer med i de ulike fagene. Vi kan jobbe inn mot prøver og tentamen, eller muntlig og skriftlig eksamen. Jeg er kjent med de ulike eksamensformene og kan gi råd med tanke på hvilke temaer som er egnet i de ulike fagene og eksamensformene. Ved flere timer får du tilgang til gode lærematerialer som er spesielt laget med tanke på eksamen i form av gode undervisningsslides og oppgaver med fullstendige løsningsforslag til de temaene vi gjennomgår.
... More
Less
Practical information:
Fag jeg hjelper deg gjerne med er: - Kjemi 1 - Kjemi 2 - Biologi 1 - Biologi 2 - Andre naturfag på videregående nivå Jeg tilbyr dette 1 til 1 eller i gruppe med sterk eksamentilpasning eller temabsert.
... More
Less

Privatlærer Realfag Videregående skole

Oslo, Norway
Up to 1 man
Up to 1 hour
500 NOK
About the provider:
Lars Schjønhaug
Jeg er utdannet lektor i realfag med tilleggsutdanning fra NTNU og har 5 års undervisningserfaring fra en av de store privatistskolene i Oslo med erfaring som sensor i både skriftlig og muntlig-eksamen.
... More
Less
eksamen
leksehjelp
privatist
tentamen
biology
exam
chemistry
biologi 2
kjemi 1
kjemi 2
biologi 1
Naturfag
hjelpelærer
hjelpeundervisning
privatlærer
Privatundervisning