Internett, Data & Teknisk - I hjemmet - BIATON
Start- og sluttdato
Tips en venn
 
 
 
Innstillinger
Ta bilde
StartsideKategorierI hjemmetInternett, Data & Teknisk
Internett, Data & Teknisk
Internett, data og teknisk hjelp og opplæring i hjemmet innebærer å yte hjelp og opplæring til tekniske løsninger i hjemmet og i tilknytning til husholdningen. Formålet er å gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen i dagliglivet, hjelpen gis med utgangspunkt i hva du som bruker selv kan gjøre.