Packraft tour in amasing Rago Nasjonalpark (1 dag/3pers) - BIATON
Start- og sluttdato
Tips en venn
 
 
Innstillinger
Ta bilde
Beskrivelse:
Vi tilbyr guidet tur med packraft, og tar deg med på en magisk opplevelse i Storskogelva ved Rago Nasjonalpark. Packraft er en lett oppblåsbar «kajakk» på ca. 4 kilo. Med denne kommer du tett på vannet og den er lett håndterlig og meget stabil. Vi starter turen med å bære utstyret ca. 4 kilometer i småkupert terreng oppover dalen. Vi går langs elva og opp Nordskaret, ca. 100 høydemeter opp fra elva. Vel oppe kan vi nyte utsikten og drikke vann fra den klare fjellbekken på toppen. Fra Nordskaret er det ca. 1,5 km i kupert terreng før vi krysser Nasjonalparkgrensen og er inne i Rago Nasjonalpark. Turen fortsetter videre innover i Nasjonalparken og ned mot elva igjen hvor vi finner en fin plass for en god pause. Herfra starter padleturen etter at vi har fått en gjennomgang av sikkerhet og bruk av packraft. Turen nedover den klare og rene elva er som et eventyr. Vi padler rolig, og lar elva føre oss sakte nedover gjennom slake svinger og grunne stryk. Etter hvert kommer vi nedenfor Litiverivassforsen, og det er noe helt eget å se fossen fra denne vinkelen og samtidig skue opp mot himmelen og kjenne roen i den majestetiske dalen. Litt lenger nede i elva går vi i land ved noen fine sandbanker, hvor vi koker kaffe mens vi nyter medbrakt niste. Når vi etter pausen igjen går ombord i packraftene er det bare og lene seg tilbake å nyte den magiske stillheten mens det klarte vannet fører oss nedover Storskogelva. Elva blir sterkere i det vi nærmer oss Storfossen, og vi må gå i land og bære utstyret ca. 300 meter før vi på nytt padler videre nedover elva. Siste del av turen er elva rolig igjen, og når vi kommer til stien vi passerte på tur opp går vi i land. Her pakker vi sammen utstyret og går tilbake til Lakshol. Velkommen på tur med åss! Tiljengelige datoer er- 30/6-2022 21/7-2022 18/8-2022 ENG- We offer a guided tour with packraft, and take you on a magical experience in Storskogelva by Rago National Park. Packraft is an easily inflatable "kayak" of approx. 4 kilos. With this you get close to the water and it is easy to handle and very stable. We start the trip by carrying the equipment approx. 4 kilometers in hilly terrain up the valley. We walk along the river and up Nordskaret, approx. 100 meters up from the river. Well up we can enjoy the view and drink water from the clear mountain stream at the top. From Nordskaret it is approx. 1.5 km in hilly terrain before we cross the National Park border and are inside Rago National Park. The trip continues further inland in the National Park and down to the river again where we find a nice place for a good break. From here, the paddle tour starts after we have received a review of safety and use of packraft. The trip down the clear and clean river is like an adventure. We paddle calmly, and let the river lead us slowly down through gentle turns and shallow rapids. Eventually we come below Litiverivassforsen, and it is something very special to see the waterfall from this angle and at the same time look up at the sky and feel the tranquility of the majestic valley. A little further down the river we go ashore at some nice sandbanks, where we make coffee while enjoying a packed lunch. When we after the break again board the pack forces, it is just to sit back and enjoy the magical silence while the clear water leads us down Storskogelva. The river gets stronger as we approach Storfossen, and we have to go ashore and carry the equipment approx. 300 meters before we paddle again down the river. The last part of the trip is the river calm again, and when we get to the path we passed on the way up we go ashore. Here we pack up the equipment and return to Lakshol. Available dates- 30/6-2022 21/7-2022 18/8-2022
... Mer
Mindre
Praktisk informasjon:
Dette må du ha med på turen: Du vil mest sannsynlig bli litt våt og skifteklær er lurt å ha med. I tillegg ekstra sko og sokker. Hos oss får du lånt vanntett sekk for å putte tingene dine i. dere vill få tildelt hvær deres packraft på 4 kilo som dere (kan) bære selv. kle dere for lett tur og etter været. You must bring this with you on the trip: You will most likely get a little wet and change of clothes is a good idea to bring. In addition, extra shoes and socks. With us, you can borrow a waterproof bag to put your things in. you will be given each your packraft of 4 kilos which you (can) carry yourself. dress for light walks and for the weather.
... Mer
Mindre

Packraft tour in amasing Rago Nasjonalpark (1 dag/3pers)

Straumen
1 - 3 personer
dag
5580 NOK
Om tilbyderen:
Ken Stian
hike
hiking
guidet tur
nordland
river
kajakk
kayak
rago nasjonalpark
cano
nationalpark
kaffe
guidet tour
lett tur
elv
nature
packraft
rafting
7 timer
rago
coffie
sørfold
nasjonalpark
Terapi
eventyr
adventure
norway
natur