Vil matche turferskinger og fjellfanter

written by Hans Iver Odenrud for finansavisen.no

Gründerne av appen Biaton ønsker å gjøre det enklere og billigere å bruke guide for jegere, klatrere og toppturentusiaster. 1.000 personer er forhåndsregistrert allerede før appen lanseres.

– Vi har vanlige fulltidsjobber ved siden av og utnytter døgnet godt for tiden. Vi går rett fra hverdagsjobben til kontorplassen til Biaton, og der sitter vi til sent på nattestid, sier Harald Greiff.

Greiff har sammen med kameraten Hans-Peter Sperre fått hentet inn 2 mil- lioner kroner fra private investorer og 1,5 millioner kroner i lån fra Innovasjon Norge til utviklingen av en ny app.

Planen er å gjøre det enklere for folk å tjene penger på tjenester. Duoen sikter seg i første omgang inn mot blant annet toppturentusiaster, klatrere og jegere, men ønsker at tjenesten på sikt skal bli brukt i et langt større marked.

 

Appen legger blant annet opp til at ru- tinerte fjellvandrere kan påta seg førings- oppdrag mot betaling. Registreringen og bruken i appen vil være gratis, mot at ap- pen tar en prosent av transaksjonsbeløpet ved hver tjeneste.

Lanseringen ventes tidligst i slutten av oktober, men appen har allerede rukket å bli kritisert av noen av landets fremste guider i friluftsblader som FriFlyt, Klatring og Utemagasinet.
«Jeg er kritisk. Jeg frykter at vår måte å arbeide og markedsføre oss på ikke pas- ser så godt inn i system der pris ser ut til å være svært sentralt», sa Jørgen Aamot, tindevegleder og visepresident i Nortind til magasinet FriFlyt etter å ha blitt gjort kjent med tjenesten.

Vil skille mellom proff og amatør

Nortind står bak den høyeste fagutdan- ningen som er mulig å ta som norsk fjell- fører og er den eneste organisasjonen med tilknytning til verdens mest anerkjente organisasjon for guider.

Aamot mener appen vil øke prispres- set på faglig kompetanse.

– Vi har brukt penger på en fagutdan- ning, har de nødvendige forsikringene på plass og betaler skatt. Da blir naturligvis prisnivået et annet enn for en friluftsinte- ressert student som ønsker en deltidsjobb, sier Aamot til Finansavisen.

Greiff og Sperre har i ettertid av kritik- ken hatt et møte med Nortind, og kommer til å legge inn en ny kategori i appen som kalles «sertifisert tindevegleder».

– Som bruker vil man for eksempel kunne velge en lokal guide på en enkel tur, og en utdannet tindevegleder på mer krevende prosjekter, sier Greiff.

Duoen har foreløpig ikke innsikt i hva slags prisnivå de forhåndsregistrerte brukerne har lagt inn, men sier de ønsker at pris og kvalitet skal henge sammen. Så langt har rundt 1.000 personer forhånds- registrert seg.

– Det kan naturlig nok tenkes at det er en forskjell på prisnivå og type tjenester som tilbys mellom en sertifisert tinde- vegleder og en toppturguide uten en slik sertifisering, sier han, og legger til:

– Men det er akkurat det som er så fint. Hos Biaton har man mangfoldet, man har valget.

Jobber for sertifiseringsordning

Aamot sier det er positivt at det vil bli lagt opp til at tindevegledere får en egen kategori. Biaton vil samtidig få tilgang til Nortinds medlemsregister slik at det blir mulig å kontrollere hvem som kan kalle seg tindevegleder.

Aamot understreker likevel at Nortind opprettholder kampen om å få regulert hvem som har anledning til å ta vare på andre mennesker i norsk natur.

ØNSKER STRENGERE REGULERING: Tinde- vegleder og visepresident i Nortind, Jørgen Aamot.

– Innen bratt friluftsliv er man i nær- mest direkte kontakt med livsfare med tanke på mulige skred, steinsprang og fall. Vi etterlyser en sertifiseringsordning som man blant annet har i Alpene og i Sverige, slik at ikke hvem som helst kan presentere seg som fagmann, sier Aamot.

Han mener behovet for et bedre regulert friluftsliv har økt de seneste årene i takt med at interessen for å bruke naturen, både blant nordmenn og utenlandske turister, har økt.

– Man ser allerede effekten gjennom antallet redningsaksjoner på blant annet Trolltunga i Odda. Effekten av den sosiale markedsføringen har vært enorm, men reguleringen uteblir, sier han.

(source: finansavisen.no)